"nong-nghiep" (Có 5 kết quả)

Chi Lăng Nam phát triển nông nghiệp sạch gắn du lịch

Với những ưu đãi của thiên nhiên cùng nhiều mô hình nông nghiệp sạch tiêu biểu, xã Chi Lăng Nam (Thanh Miện) đã tận dụng tốt những lợi thế này để phát triển du lịch.

Phát triển nghề nuôi yến tại Việt Nam: Còn nhiều thách thức

Thách thức lớn nhất của ngành yến Việt Nam là việc nuôi chim yến chỉ phát triển mang tính tự phát, thiếu tính liên kết, chưa xây dựng thương hiệu, chủ yếu xuất thô nên giá trị thu về chưa tương xứng.