Hướng dẫn thực hiện chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA

02/09/2020 10:15
Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 5575/TCHQ-GSQL hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện các nội dung liên quan đến nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA.

 

Chủ động cải cách, hiện đại hóa hải quan phục vụ hội nhập và phát triển đất nướcHải quan: Bắt giữ 60 container gỗ quý nhập khẩu vào Việt NamCục Hải quan Hà Nội phát hiện, xử lý hơn 800 vụ vi phạm pháp luật hải quanTổng cục Hải quan tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp xuất khẩu gỗ ván ghép thanh

Theo Tổng cục Hải quan, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) có hiệu lực từ ngày 1/8/2020. Để thực hiện các cam kết của hiệp định về xuất xứ hàng hóa, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 11/2020/TT-BCT (ngày 15/6/2020) quy định về quy tắc xuất xứ trong Hiệp định EVFTA, có hiệu lực từ ngày 1/8/2020.

Trường hợp người khai hải quan nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa được cấp từ ngày 1/8/2020, cơ quan hải quan hướng dẫn người khai hải quan khai thông tin về chứng từ chứng nhận xuất xứ trên tờ khai hải quan theo quy đinh tại Điều 5, Thông tư 38/2018/TT-BTC

Trong khi chờ ban hành Nghị định biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định EVFTA, để đảm bảo thực hiện đúng cam kết của hiệp định, Tổng cục Hải quan hướng dẫn một số nội dung, cụ thể: Trường hợp người khai hải quan nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa được cấp từ ngày 1/8/2020, cơ quan hải quan hướng dẫn người khai hải quan khai thông tin về chứng từ chứng nhận xuất xứ trên tờ khai hải quan theo quy đinh tại Điều 5, Thông tư 38/2018/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 62/2019/TT-BTC) và thực hiện tiếp nhận theo quy định.

Về áp dụng cơ chế tự chứng nhận xuất xứ của Liên minh châu Âu (EU) trong Hiệp định EVFTA theo nội dung công văn số 6123/BCT-XNK (ngày 18/8/2020 của Bộ Công thương): Căn cứ vào thông báo chính thức của Cộng đồng châu Âu (EC) tại công thư Ares (2020) và Thông tư 11/2020/TT-BCT, Việt Nam sẽ cho hưởng ưu đãi đối với lô hàng có xuất xứ từ EU trên cơ sở chứng từ tự chứng nhận xuất xứ được phát hành bởi nhà xuất khẩu đã đăng ký mã số REX (hệ thống kiểm soát của EU) hoặc bởi bất kỳ nhà xuất khẩu nào chứng nhận cho lô hàng trị giá không quá 6.000 EURO.

Thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong khuôn khổ Hiệp định EVFTA thực hiện theo quy định tại Điều 7, Thông tư 38/2018/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 62/2019/TT- BTC ngày 5/9/2019).

Cũng theo Tổng cục Hải quan, trong giai đoạn dịch Covid-19, yêu cầu các đơn vị hải quan thực hiện theo hướng dẫn thời hạn nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ, hình thức nộp chứng tứ chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu được quy định tại Thông tư 47/2020/TT-BTC ngày 27/5/2020 về hướng dẫn thời hạn nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ, hình thức nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu..

  • Hướng dẫn thực hiện chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA

    Chính phủ: Tạo điều kiện tối đa để Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia phát triển
  • Hướng dẫn thực hiện chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA

    Các Bộ, ngành “than” Covid-19 gây khó cho giải ngân đầu tư công vốn vay nước ngoài
  • Hướng dẫn thực hiện chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA

    Tháo gỡ khó khăn cho dự án thu phí không dừng
Theo tapchitaichinh.vn

Hướng dẫn thực hiện chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA - Tài Chính