Già hóa dân số là vấn đề thời sự cấp bách toàn cầu

10/04/2024 11:18

Theo đó, tại buổi gặp mặt báo chí chuẩn bị cho Hội thảo khoa học “Già hóa dân số Việt Nam - Thực trạng, xu hướng và khuyến nghị chính sách” vào sáng ngày 4/4, TS Phan Văn Hùng nhấn mạnh, già hóa dân số đang là vấn đề mang tính thời sự cấp bách diễn ra trong khu vực và cả Việt Nam. Những thách thức về tăng trưởng kinh tế, chính trị, các vấn đề an sinh xã hội đang tác động trực tiếp đến người cao tuổi.

Những năm gần đây, chúng ta đã có nhiều nghiên cứu cũng như tổ chức các Hội thảo bàn về chính sách cho người cao tuổi. Tuy nhiên, trong thời kỳ mới, nảy sinh nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu để tìm ra những giải pháp hiệu quả đối với việc xây dựng chính sách cho người cao tuổi.

Già hóa dân số là vấn đề thời sự cấp bách toàn cầu

TS Phan Văn Hùng - Phó chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt

Để bảo đảm tính định hướng tư tưởng chính trị của Đảng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam cho biết, Hội thảo sẽ là dịp kết tinh trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của các chuyên gia, cán bộ lãnh đạo, quản lý quan tâm tới việc bảo đảm an sinh xã hội, trong đó có bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam trong bối cảnh già hóa dân số.

Thông qua Hội thảo, sẽ cung cấp được các góc nhìn đa chiều của từng cấp, từng lĩnh vực, trong nước, quốc tế, đề cập tới những vấn đề căn cốt liên quan tới cơ chế, chính sách phù hợp với sự ứng phó tác động 2 chiều của già hóa dân số nhanh ở nước ta. Đây cũng là dịp để tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự lan tỏa xã hội; chia sẻ và cộng đồng trách nhiệm giữa các cơ quan phối hợp, đơn vị tài trợ, tuân thủ nguyên tắc, qui định về tài chính, thực hành tiết kiệm.

Già hóa dân số là vấn đề thời sự cấp bách toàn cầu

Già hóa dân số đang là vấn đề mang tính thời sự cấp bách diễn ra trong khu vực và cả Việt Nam

Hội thảo “Già hóa dân số Việt Nam - Thực trạng, xu hướng và khuyến nghị chính sách” sẽ diễn ra vào ngày 10/4/2024 tại thành phố Ninh Bình với sự tham gia của 250 đại biểu, gồm: Đại diện lãnh đạo một số cơ quan Trung ương: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ban Dân vận Trung ương; đại diện các bộ, ban ngành đoàn thể Trung ương, địa phương; đại diện tổ chức quốc tế: tổ chức phi chính phủ; các chuyên gia, nhà nghiên cứu…

Nội dung chủ yếu tại Hội thảo là nêu cao nhận thức chung về bối cảnh già hóa dân số trên thế giới và Việt Nam; kinh nghiệm quốc tế về chính sách thích ứng với già hóa dân số - tham khảo cho Việt Nam; thực trạng già hóa dân số Việt Nam hiện nay; một số vấn đề đặt ra về phát triển kinh tế - xã hội đối với người cao tuổi và tổ chức Hội Người cao tuổi Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; xu hướng, giải pháp và tầm nhìn chính sách thích ứng với già hóa dân số thời gian tới.

Đặc biệt, các ý kiến tại Hội thảo sẽ tập trung tư vấn chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội thích ứng với bối cảnh già hóa dân số ở Việt Nam…

PV

Theo Nguồn giadinhonline.vn

Già hóa dân số là vấn đề thời sự cấp bách toàn cầu - Đời Sống