3 trường hợp BHYT hết giá trị sử dụng cần cấp đổi trước ngày 1/7/2024: Ai cũng nên biết kẻo thiệt thòi

12/06/2024 14:29

3 trường hợp BHYT hết giá trị sử dụng cần cấp đổi trước ngày 1/7/2024: Ai cũng nên biết kẻo thiệt thòi

17:36, Thứ ba 11/06/2024 ( PHUNUTODAY ) - Theo quy định những trường hợp thẻ BHYT dưới đây sẽ không còn giá trị sử dụng, càng đi cấp đổi lại sớm càng tốt.Thời điểm thẻ BHYT có giá trị sử dụng như thế nào?

- Đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2008 (được sửa đổi bởi Khoản 6 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014) tham gia bảo hiểm y tế lần đầu, thẻ BHYT có giá trị sử dụng kể từ ngày đóng BHYT;

- Những người tham gia BHYT liên tục kể từ lần thứ hai trở đi thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước;

- Những trường hợp, đối tượng quy định tại Khoản 4 và khoản 5 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2008 (được sửa đổi bởi Khoản 6 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014) tham gia BHYT từ ngày 01/7/2009 hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng BHYT;

3 trường hợp BHYT hết giá trị sử dụng cần cấp đổi trước ngày 1/7/2024: Ai cũng nên biết kẻo thiệt thòi

- Những trường hợp là đối với trẻ em dưới 6 tuổi thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến ngày trẻ đủ 72 tháng tuổi. Trường hợp trẻ đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến ngày 30/9 của năm đó.

Theo quy định những người được cấp thẻ BHYT, trong thời hạn sử dụng được sử dụng thẻ BHYT khi đi khám bệnh, chữa bệnh để được giải quyết hưởng các quyền lợi bảo hiểm theo quy định.

3 trường hợp BHYT hết giá trị sử dụng cần cấp đổi trước ngày 1/7/2024: Ai cũng nên biết kẻo thiệt thòi

Trường hợp thẻ BHYT hết giá trị sử dụng

3 trường hợp mà thẻ BHYT sẽ không có giá trị sử dụng

(1) Những trường hợp mà thẻ đã hết thời hạn sử dụng thì sẽ không còn giá trị sử dụng

(2) Những trường hợp mà thẻ BHYT bị sửa chữa, tẩy xoá sẽ không có giá trị sử dụng

Theo Nguồn phunutoday.vn

3 trường hợp BHYT hết giá trị sử dụng cần cấp đổi trước ngày 1/7/2024: Ai cũng nên biết kẻo thiệt thòi - TIN TỨC